Personvernerklæring

Innledning

Nakuba samler inn personopplysninger om deg når du besøker våre websider, eller på annen måte tar kontakt med oss. Denne personvernerklæringen beskriver de tilfeller vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag. Formålet med personvernerklæringen å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de krav som følger av personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven som begge trådte i kraft 20. juli 2018.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Nakuba, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler og for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Hva er formålet?

Nakuba utfører analyse av besøk på nettsiden med hjelp av Google Analytics. Din unike internet-adresse (ip-adresse) er ansett som en personopplysning. Denne ip-adressen anonymiseres før overføring til Google. Dermed lagres ingen personopplysninger hos Google, en praksis som er i tråd med Datatilsynets anbefaling. For å kunne analysere besøk på websidene benytter Nakuba cookies. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke nettstedet vårt. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke, og lese mer om vår informasjonskapselerklæring her.

Kommuniserer du elektronisk med oss via e-post eller skjemaer på nettsiden, så lagres det personopplysninger i våre systemer for e-post. Opplysningene slettes regelmessig når de ikke lenger er nødvendig for formålet de er samlet inn for, eller så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lovverk. Behandlingsgrunnlaget for å oppbevare disse opplysningene er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1, bokstav f), vår berettigede interesse av å lagre opplysningene for å kunne dokumentere vår hjelp og eventuelt bistand ved din henvendelse.

Hva er det rettslige grunnlaget

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forbindelse med tilgang til og behandling av dine personopplysninger. Du har med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16, rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger. Se mer om sletting lenger nedenfor. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. I visse situasjoner har du rett til å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger om deg som du har delt med Nakuba, og du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet). Henvendelser vedrørende dine rettigheter rettes til Nakuba ved daglig leder.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Nakuba. Vedr. bruksmønster på vårt nettsted – du kan endre eller oppheve ditt samtykke via informasjonskapselerklæring her.

Om retten til sletting

Vi vil slette alle personopplysninger vi behandler om deg uten ugrunnet opphold etter at vi har mottatt din anmodning om sletting, og i samsvar med de frister som følger av personvernforordningen artikkel 12. Opplysningene vil likevel ikke bli slettet om vi har annet lovmessig behandlingsgrunnlag og behov for fortsatt lagring av dine personopplysninger. Foreligger slikt behandlingsgrunnlag vil vi opplyse om dette når du henvender deg til oss, med informasjon om behandlingsgrunnlaget og når opplysningene eventuelt vil kunne slettes.

Om lagringstid

Nakuba lagrer personopplysninger så lenge vi har et behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn.

All informasjon vedr. trafikk på vårt nettsted som samles inn ligger lagret i Google Analytics. Vi gjør ingen lokal lagring av dine data. Vi lager derimot rapporter på gjennomsnittstrafikk o.l. Bruker- og hendelsesdata slettes etter 26 måneder.

Sikkerhetstiltak

Nakuba har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, men for å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre ikt-systemer. Våre underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre ikt-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har full rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret på din person. Du kan også kreve at opplysningene rettes eller slettes. Vi forholder oss ellers til norsk lovgivning.

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.

Andre personvernerklæringer

  • Foreldre med barn i Nakubas barnehager får utdelt personvernerklæring for informasjon om behandling av deres og barnas personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss om du vil ha innsyn i hva vi har lagret på din person.