Velkommen til Hovdeplassen barnehage

Våre primære satsningsområder er natur, kultur og sosial kompetanse. Vi har skogen og turområde rett utenfor barnehagen, men er også mye ute innenfor barnehagens gjerder. Inne har vi blant annet gymsal, amfi, atelier og rom for forskning. Vi har en 17-seters minibuss og drar ofte på tur med den.

Trygghetssirkelen  (COS) er vår rettesnor i det daglige arbeidet.Våre voksne har gode kunnskaper om barns behov for støtte og tilknyting og ønsker å følge opp dette i alle situasjoner. De voksne i Hovdeplassen barnehage er større, sterkere, kloke og gode.

NAKUBA barnehagene benytter MyKid i kommunikasjonen med foreldrene

MyKid er en kommunikasjonsportal for barnehager som skal bidra til et styrket samspill mellom barnehagen og foreldrene.  Ved hjelp av en app på telefonen vil foreldrene kunne ha barnehagen i lomma til enhver tid.

Barnehage.no

Barnehage.no og bringer nyheter, reportasjer og annet interessant stoff om barnehager.

Les nyheter fra barnehage.no her: www.barnehage.no

Hovdeplassen barnehage åpnet dørene i 2011. Eier: Nakuba AS. Basebarnehage med ca 75 barn fordelt på 5 grupper. Medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Fokus på natur og kultur

Søk plass

Dagsrytme for barna

Tidspunkt Rever, Gauper og Ulver
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 09:15 Rolig lek
07:00 – 08:15 Frokost
09:15 – 09:30 Knekkebrødpause
09:30 – 11:30 Aldersgrupper med samlingsstund
11:30 – 12.15 Lunsj
12:15 – 17:00 Frilek hovedsakelig ute
14:15 Frukt/ettermiddagsmåltid
17:00 Barnehagen stenger (alle må være ute)
Tidspunkt Hare og Ekorn
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 09:00 Lek på Harerommet/Ekornrommet
07:00 – 08:15 Frokost
09:00 – 09:15 Lite fruktmåltid
09:15 – 10:45 Lek inne eller ute
10:45 – 11:30 Lunsj
11:30 – 17.00 Sove- og hviletid/Frilek hovedsakelig ute
14:00 Frukt/ettermiddagsmåltid
17:00 Barnehagen stenger (alle må være ute)

Tirsdag er det turdag for Harer, Rever, Gauper og Ulver fra 09:30 – 14:00.