Tradisjonsmarkering er også en del av vår kulturformidling og som bidrar til å skape tilhørighet i storsamfunnet. Vi i Madsebakken barnehage ønsker å gi barna et innblikk i hvorfor vi markerer de ulike tradisjonene. Det legger grunnlaget for tillit mellom barna og forståelse for ulike tradisjoner at vi markerer ulike begivenheter.