HOVDEPLASSEN BARNEHAGE I KONGSBERG

Natur, kultur og barnas beste

HOVDEPLASSEN BARNEHAGE

Hovdeplassen barnehage har plass til 75 barn i alder 0-6 år. Vi tilhører Madsebakken skolekrets. Natur, kultur og lek til barns beste er vårt hovedfokus. Vi jobber aktivt med COS – Circle Of Security.

MADSEBAKKEN BARNEHAGE I KONGSBERG

Fokus på på å gi barna gode kulturopplevelser

MADSEBAKKEN BARNEHAGE I KONGSBERG

Madsebakken barnehage har plass til 75 barn i alderen 0-6 år. Vi legger til rette for  kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til lek, utforsking og utvikling. Vi jobber aktivt med COS – Circle Of Security.

UTLEIE AV LOKALER HOVDEPLASSEN BARNEHAGE

Tilgjengelig helger og kvelder etter kl. 19:00

UTLEIE AV LOKALER

Ønsker dere å leie lokaler til møter, selskap, bursdag, barnedåp eller konfirmasjon? Vi leier ut både kjøkken, spiserom, gymmen og amfiet som kan gi en fin ramme om ditt arrangement eller selskap.

NAKUBA-barnehagene i Kongsberg

NAKUBA står for natur, kultur og barn! 

Vi gir barna muligheten til å utfolde seg i og bli kjent med naturen gjennom lek og læring. Vi legger til rette for kultur i ulike former og organisert på en måter som gir barna anledning til lek, utforsking og utvikling.

Vi gir barn muligheten til å bli glad i og lære om naturen og dens mange sider i all slags vær. Noe som gir et godt utgangspunkt for miljøtenkning og bærekraftig utvikling. Det man er glad i tar man vare på. Møte med kultur i mange former gir barna en forståelse av hvilke muligheter som finnes. Dette vil gi barna en mulighet til å øve opp sine egne evner og oppleve mestring i ulike situasjoner. Gode sanseopplevelser gir inspirasjon og læreglede.

NAKUBA barnehagene benytter MyKid i kommunikasjonen med foreldrene

MyKid er en kommunikasjonsportal for barnehager som skal bidra til et styrket samspill mellom barnehagen og foreldrene.  Ved hjelp av en app på telefonen vil foreldrene kunne ha barnehagen i lomma til enhver tid.

Barnehage.no

Barnehage.no og bringer nyheter, reportasjer og annet interessant stoff om barnehager.

Les nyheter fra barnehage.no her: www.barnehage.no

Søk om barnehageplass